Veelkleurig Vieren

In het katern ‘Veelkleurig vieren. Nieuwe impulsen voor de eredienst’ in Kerkinformatie mei 2016 wordt verwezen naar een aantal artikelen die eerder gepubliceerd werden in Woord & Dienst.

Via de links in het onderstaande overzicht kunnen de betreffende artikelen ingezien dan wel gedownload worden.
aa

Woord & Dienst Jaargang 63 (2014)

 1. A.R. van der Deijl, ‘Zeg het met beelden, W&D 2014/2, 36
  Een schilderkring in de gemeente levert soms mooie beelden op om in een viering te gebruiken.
  aa
 2. J.T. van der Wolf, ‘Doopgedachtenis in de Paaswake’, W&D 2014/3, 30-32
  Beschrijving van een paaswake, met teksten en rituelen.
  aa
 3. H.A. Smits, ‘Paasverhalen, dieren en een ei’, W&D 2014/4, 37
  Hoe leg je aan kinderen het paasverhaal uit?
  aa
 4. M.W. Jans, ‘Pinksteren door de ogen van kinderen’, W&D 2014/5, 36-37
  Ds. Jans verzorgt op aanvraag workshops over theologiseren met kinderen en Biblioloog
  – een interactieve dialoog met Bijbelverhalen.
  aa
 5. C. van de Berg, ‘Preekpapier, W&D 2014/6-7, 37
  Een preekpapier kan helpen de kloof tussen kindernevendienst
  en het meemaken van de gewone dienst te overbruggen.
  aa
 6. H.A. Smits, ‘Dopen is een feest!’, W&D 2014/8, 33
  Hoe leg je kinderen uit wat er gebeurt?
  aa
 7. H. Schuurman, ‘Jip helpt de dominee’, W&D 2014/9, 32-33
  Jip is geen gewoon gemeentelid. Jip is een handpop. Hij woont op zondagmorgen in een mand.
  En daaruit komt hij tevoorschijn als de kinderen naar voren komen.
  aa
 8. D. de Bree, ‘Dagelijks Dichtbij Dienen’, W&D 2014/9, 12-13
  Een voorbeeld van brunchdiensten voor de buurt in Vreeswijk
  aa
 9. H. van Solkema, ‘In kleur verbonden’, W&D 2014/10, 34-35
  Beschrijving van een project waarbij de antependia zijn gemaakt door gemeenteleden.
  Meerwaarde op meerdere terreinen.
  aa
 10. K. Posthumus, ‘Weten dat je niet alleen bent’, W&D 2014/11, 6-8
  Over ‘De verhalen’, een nieuw kerstoratorium voor verteller, koor, solisten en gemeente
  aa
 11. M. Versteeg, ‘Nieuwe Generatie-Prikkels’, W&D 2014/11, 31
  Eenvoudige tips om kinderen en jongeren nadrukkelijker te betrekken bij kerk en kerkdienst
  aa
 12. C. van den Berg, ‘Muziek in de eredienst’, W&D 2014/12, 6-8
  Componist Dick le Mair schreef een muziekstuk bij de kruiswegstaties, Via Crucis.
  aa
 13. A.R. van der Deijl, ‘Kerk en kunst in de praktijk’, W&D 2014/12, 30-31
  aa
  aa
  Woord & Dienst Jaargang 64 (2015)
  aa
 14. D.T. Vos, ‘Kerkelijke events – waartoe eigenlijk?’, W&D 2015/4, 10-11
  Over de relatie tussen kerk en evenement
  aa
 15. C. van den Berg, ‘Passie zonder opsmuk’, W&D 2015/4, 30
  Kerk anders: Muziektheater De Dood van de Zoon over Jezus’ laatste uren
  aa
 16. D.T. Vos, ‘In de pauze’, W&D 2015/5, 31
  Kerk anders: Middagpauzedienst in Amsterdam
  aa
 17. D.T. Vos, ‘IDAHOT-Wake’, W&D 2015/6-7, 34
  Kerk anders: Oecumenisch avondgebed in Amsterdam
  aa
 18. R. de Reuver, ‘Wat maakt kerk tot kerk?’, W&D 2015/08, 10-13
  Wat maakt oude en nieuwe vormen van kerk eigenlijk tot kerk?
  aa
 19. C. Bakema, ‘Op een dag kwam er niemand’, W&D 2015/8, 16-17
  De toekomst van de kerk
  aa
 20. D.T. Vos, ‘Cantatedienst’, W&D 2015/8, 31
  Kerk anders: Een dienst waarin een cantate van Bach centraal staat
  aa
 21. D.T. Vos, ‘Blessing of the Sails’, W&D 2015/9, 35
  Kerk anders: Viering tijdens Sail Amsterdam
  aa
 22. H. Oechies, ‘Preek van de Leek’, W&D 2015/12, 10-11
  Hoe bereik je als kerk een ander publiek dan dat van zondagochtend?
  aa
 23. M. Kapteyn, ‘Wilp – Mars – anno 3265’, W&D 2015/12, 32-33
  Een dienst in het teken van onze toekomst en de kwetsbaarheid van de aarde
  aa
  aa
  Woord & Dienst Jaargang 65 (2016)
  aa
 24. J.T. van der Wolf, ‘Het inspirerende lied van…’, W&D 2016/2, 9
  Een nieuw onderdeel in de kerkdienst
  aa
 25. D.T. Vos, ‘Openingsliturgie’, W&D 2016/2, 12
  Kerk anders: Een dienst bij de opening van een boekhandel
  aa
 26. W. Pieterse, ‘Bowie-dienst’, W&D 2016/2, 13
  ‘Anders vieren‘ is toch ook eens een keer iets durven… Toch?
  aa
 27. D.T Vos, ‘Kerk-zijn in de Schilderswijk’, W&D 2016/3, 28-29
  Kerk-zijn in een multireligieuze, multiculturele context