Elke generatie heeft te maken met andere uitdagingen en voelt zich dus door andere dingen aangesproken. Hoe kan een kerkelijke gemeenschap het vuur doorgeven aan verschillende generaties? Welk voedsel heeft een generatie nodig om het vuur brandende te houden?

Annette Melzer en Kees Bregman wijzen erop dat de kerk een van de plekken is waar generaties elkaar ontmoeten en ze pleiten voor een veilige dialoog.

Maar wát geven we door als kerkelijke gemeenschap? René de Reuver en Janneke Stegeman komen uit verschillende theologische tradities en nemen verschillende posities in. Welk vuur van hun voorgangers inspireert hen? Wat willen zij laten zien op het podium – of is het de arena – van de theologie?