Woord & Dienst september 2019 / Kerk in de buurt

Kerk in de buurt

Een opvallende trend: kerken die zich (weer) gaan richten op de buurt of wijk waar ze zich verbonden mee voelen. In diverse thema-artikelen is aandacht voor diaconale presentie, het belang van relaties, van een luisterende, open houding, van: mét mensen in plaats van vóór mensen. Met een artikel van Bert Roor over diaconale presentie, Jan van der Wolf over zijn ‘jaar lang luisteren’ in de wijk, en meer.

Verder onder andere: Rob van Essen als ‘blikvanger’, en aandacht voor een ritueel voor de erkenning van levenloos geboren kinderen in de kerkdienst.

Voor meer informatie, zie de inhoudsopgave.

Andere nummers