Woord & Dienst oktober 2019 / Duurzaamheid

Duurzaamheid

God heeft de héle schepping op het oog, betoogt Trees van Montfoort in haar artikel over ‘groene’ theologie. Strookt dat met onze houding ten opzichte van de schepping? Koos van Noppen onderzoekt: hoe stel je duurzaamheid in de gemeente aan de orde? Vrouwen uit twee generaties vertellen over wat duurzaamheid voor hen betekent. Een interview met Kees de Groot (ex-Shell) en natuurlijk de nodige informatie.

Verder onder andere: Harm Dane als ‘Blikvanger’, en Jurgen van den Herik spoort de PKN aan een gepast beroep te doen op ‘Lima’ en de anglicaanse houding tegenover Fresh Expressions.

Voor meer informatie over de thema-artikelen en andere bijdragen, zie de inhoudsopgave.

Andere nummers