Woord & Dienst mei 2015 / Heelwording

Gebrokenheid is er in soorten en maten; van heel concreet lichamelijk tot haast ongrijpbaar geestelijk. Het hoeft daarbij geen betoog dat fysiek ongemak z’n weerslag kan hebben op de geest, net als andersom; psychisch leed tast vaak ook het lichaam aan. Wat ook de bron is en wat het gevolg, steeds zal er de wens zijn om ‘heel’ te worden; verlost te raken van wat kwelt of knelt. Er is behoefte aan heil. In hoeverre kunnen we daarvoor terecht bij de almachtige Heelmaker die de Heiland heet te zijn?

Als redactie van W&D begonnen we ons gesprek over dit nummer met het fenomeen gebedsgenezing, waarbij al snel werd opgemerkt dat de kerk dit onderwerp gewoonlijk net wat breder trekt door te spreken van de ‘dienst der genezing’. Maar hoe je het ook noemt, de schaduw van de vele hartstochtelijke gebeden die niet verhoord lijken te worden, blijft eroverheen liggen. Uiteindelijk definieerden we het thema met het woord ‘heelwording’ nog weer iets breder. De themabijdragen cirkelen alle voorzichtig rond de vraag hoe wij Gods helende rol kunnen duiden in situaties van gebrokenheid.

Dick Vos

>> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
>> Lees het gratis artikel: ‘Levenskunst en het wonder’

>> Neem een (proef)abonnement!

 

Andere nummers