Woord & Dienst maart 2015 / De Maaltijd

Een ongemakkelijk aanhangsel van de eredienst voor de een, voor de ander een hoogtepunt waarin het hele geloof culmineert: het avondmaal.
De verschillende benamingen die er gangbaar voor zijn – inclusief al dan niet het gebruik van hoofdletters – geven het misschien al aan: van Heilig Avondmaal tot eucharistie en van de Maaltijd des Heren tot de dienst van de tafel. Van serieus plechtstatig tot ongedwongen vrijmoedig – de woorden, de liederen en de verdere vormgeving daaraan aangepast.

Niet voor niets kozen we dit thema voor in de veertigdagentijd, opgaand naar Pasen. Accentueren we op Witte Donderdag de gedachtenis aan het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, met Pasen – ter afsluiting van paaswake of op zondagochtend – mag de blijdschap overheersen. Het brood dat gebroken werd, bleek een gave ten leven waaraan we ons als christelijke gemeenschap mogen laven – vrede voor ons, totdat Hij komt! Deze editie van W&D hoopt bij te dragen aan de bezinning die traditioneel vooraf gaat aan hét feest van de kerk, maar ook meer in het algemeen aan bezinning op een van onze sacramenten.

Dick Vos

>> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
>> Lees het gratis artikel: ‘Avondmaal tussen vrees en vertrouwen’

>> Neem een Proefabonnement!

 

Andere nummers