Hoewel Woord & Dienst een blad is vóór protestants Nederland en daardoor veelal óver protestants Nederland, laat ‘de wereld’ – onze context – ons niet koud. Vlak voordat velen hun welverdiende rust zoeken in het buitenland daarom het thema: kerk wereldwijd.

Dat de kerk vooral op het zuidelijk halfrond bloeit, is geen nieuws. Waarschijnlijk ook niet dat daar vooral charismatische stromingen populair zijn. De kerken in Latijns-Amerika ‘verpinksteren’, noemt Klaas Bom het. Hij is door Kerk in Actie uitgezonden naar Ecuador, en verheldert de achtergronden ervan via een paar voorbeelden. Loopt het af met het christendom in het Noorden? Arnold van Heusden legt aan de hand van het gedachtegoed van Philip Jenkins uit dat dat maar de vraag is. Hoewel het instituut kerk er niet van profiteert, lijkt de massa zich juist door de opkomst van de islam weer sterker te gaan identificeren met de traditionele joods-christelijke achtergrond.

Een bijzonder verhaal over de kerk in Oekraïne. Heleen Zorgdrager, hoogleraar aan de PThU maar óók docent in Oekraïne, geeft een impressie van de constructieve rol die de kerken daar spelen in een lastige situatie. Het toeval wilde dat fotograaf Jaco Klamer in Kiev aanwezig was bij de protesten die Heleen Zorgdrager beschrijft. Hij bracht ze indringend in beeld.
In veel van de andere bijdragen speelt de wereldkerk ook een rol. Blikvanger Gert van Maanen verhaalt van ontmoetingen met christenen van over de hele wereld, de theoloog van de maand is oecumenisch theoloog Hoekendijk, en Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier zetten in op zending en werelddiakonaat in Zuidoost-Azie. Voor de laatste keer hun column vanuit Hong Kong. Zelfs het spontaan aangeleverde In Memoriam Bé Ruys sluit wonderlijk genoeg prachtig aan bij het maandthema.

>> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
>> Lees het gratis artikel: Heilig vuur in Latijns-Amerika

>> Neem een Proefabonnement!

 

Andere nummers