Woord & Dienst januari 2017 / Predikant in beweging - over een veranderend ambt

Het ambt van predikant is al eeuwen ‘in beweging’. Met tussenpozen soms, zo lijkt het, maar toch. Het ambt heeft zich steeds weer aangepast. Soms gedwongen, door de politiek, meestal als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. In dit nummer kijken we naar de toekomst, het verleden en heden in ogenschouw nemend. Hoe zal het gaan met het ambt van predikant? Hoe zal het  móeten gaan? Margriet van Andel schrijft over de mogelijke rol van die ándere beroepsgroep, de kerkelijk werker, binnen dit gehaal. Ze ziet vooral de voordelen van een goede samenwerking met de predikant, juist in deze tijd.

 

> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer

>> Het interview met Marleen Stelling kunt u hier kosteloos downloaden.

>> Neem een (proef)abonnement!

Andere nummers