Woord & Dienst augustus 2019 / Uitverkoren

Uitverkoren

Uitverkiezing: een zwaar, dogmatisch onderwerp? Niet meer relevant? Diverse auteurs benaderen het onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten. Wim Dekker vraagt zich af: uitverkiezing, hoe eerlijk is dat? Gijsbert van den Brink denkt met Noordmans na over Gods besluiten ‘op het laatste moment’. Remonstranten Tjaard Barnard en Joost Röselaers kijken terug op 400 jaar Synode van Dordrecht. Journalist Rick de Gier bekijkt uitverkiezing in heldenfilms en Karel Eykman vertelt het verhaal van ‘uitgekozen Koos’.

Verder onder andere: de moeizame strijd tegen misbruik, een reflectie op de rubriek ‘Portret pioniersplek’ en Renata Barnard in de rubriek ‘Touché’

Voor meer informatie, zie de inhoudsopgave.

Verschijningsdatum: 13 augustus

Andere nummers