Woord & Dienst april 2015 / Islam

“Ik ben christen geworden vanwege de vrijheid die het christendom verkondigt!” De volwassen zonen van de oudere man hadden daar zo hun vragen bij. Als moslim dronk hij al graag een biertje en het scheen ze niet ondenkbaar dat hij zich op deze manier van z’n schuldgevoel wilde ontdoen.
De man zag daar de humor wel van in, maar greep de argwaan direct aan om nadere uitleg te geven. “Het wezen van het christendom is dat je steeds opnieuw mag beginnen. Wat je ook hebt misdaan, altijd mag je bij God terugkomen en wordt je de mogelijkheid geboden met een schone lei opnieuw te beginnen. Daar wil ik bij horen.”
Wonend in westelijk Turkije had de man zeker niet voor een makkelijke weg gekozen. Z’n directe omgeving reageerde nog enigszins ruimhartig, maar toen hij de vermelding van z’n geloofsovertuiging in z’n paspoort wilde laten aanpassen, werd scherp gevraagd wat hem bezielde om christen te worden. “Ik wórd geen christen, ik bén christen. En dat moet dus in m’n paspoort staan.” Het kerkgenootschap waarbij hij zich had aangesloten, werd onderworpen aan een onderzoek naar al te enthousiaste bekeringsijver. Het tegendeel bleek het geval. Aan z’n doop was een aantal serieuze gesprekken voorafgegaan – ook om opportunisme uit te sluiten.

Zeker waar het de verhouding christendom-islam betreft, is de wereld er niet eenvoudiger op geworden. Met argusogen zien we aan hoeveel geweld in naam van de islam wordt uitgeoefend in verschillende delen van de wereld, en we weten dat christenvervolging vooral plaatsvindt in overwegend islamitische gebieden. Tegelijk is er ook een andere kant. Het is een gegeven dat we onze leefwereld delen met mensen die uit een ander religieus vaatje tappen dan het onze, zelfs al komt een deel van het gedachtegoed uit een gemeenschappelijke bron. Niemand is gebaat bij polarisatie en angst voor de buurman, en de beste remedie daartegen is elkaar te leren kennen. Deze editie van Woord & Dienstper 21 april 2015beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Dick Vos

>> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
>> Lees het gratis artikel: ‘Hasan, zijn zonen en religieus geweld’

>> Neem een Proefabonnement!

 

Andere nummers