Woord & Dienst september 2012 / Prioriteiten

‘Alsof de kerk opnieuw begint in september. Onwillekeurig legt dat veel druk op je’, verzucht een van onze schrijvers. Hoe dan ook, de maand september staat gewoonlijk in het teken van het opstarten – of herstarten – van allerlei activiteiten. Iedereen is weer fris, maar de kunst is om gaandeweg ook fris te blijven. Zeker op plekken waar steeds minder mensen hetzelfde werk dreigen te gaan doen. In deze W&D daarom in een aantal bijdragen aandacht voor ‘prioriteiten’ – voor de kerkelijke praktijk, maar ook voor individuen.

Het verdere aanbod is zeer gevarieerd dit keer. Van het gedachtegoed van Drewermann tot het gesprek over levensbeëindiging, en van een onderzoek naar de positie van justitiepastores tot kanttekeningen bij de installatie-eed ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Op twee plekken komt Afrika aan de orde. In Haarlem vieren de kerken ‘Afrikazondag’, en in hetzelfde Afrika werken Willem Jansen en Heleen Joziasse, uitgezonden door Kerk in Actie.
Aan het einde van dit nummer een typering van wat vrijzinnig geloven is, met aansluitend een voorbeeld van wat misschien ook vrijzinnig genoemd kan worden: denkend geloven met Spinoza. En niet te vergeten onze blikvanger: Annemiek Schrijver presenteert en draagt het IKON-programma Het Vermoeden deze maand precies tien jaar.

Andere nummers