Woord & Dienst oktober 2013 / Leven & geloven

Voor velen wellicht een vanzelfsprekende twee-eenheid: leven dat gevuld wordt vanuit het geloof, geloof dat het leven richting geeft. Maar hoe wordt dat uitgewerkt en onderbouwd? In dit nummer van Woord & Dienst een waaier aan voorbeelden en overwegingen. Van een poging een klooster te stichten in een oude flat in de Bijlmer – het Kleiklooster – en een inventarisatie van manieren van geloofsopvoeding in een seculiere wereld tot diaconale activiteiten en gedachten over de functie van de kerk.
De oogst overziend, realiseer ik mij: eigenlijk gaat alles over leven en geloven, en niet alleen in deze W&D. Het verschil is misschien dat we als redactie deze keer heel bewust gezocht hebben naar concrete voorbeelden van ‘handen en voeten geven aan het geloof’. En die zijn er te over, naar blijkt. Dat we ons aan deze voorbeelden mogen optrekken, en ‘met het gezicht naar de zon gaan staan’ zoals PKN-scriba Arjan Plaisier het uitdrukt in het interview op pagina 28 – de tobberigheid voorbij.

Andere nummers