Woord & Dienst november 2012 / Aanstormend talent

Het sluimerend besef van een nieuwe kijk op de wereld, het leven, een nieuwe insteek in de nieuwe eeuw, kreeg onlangs een verhelderende wake-up call met het manifest Dominee 2.0. Het manifest richt zich op geloof en kerk in de huidige en komende tijd, reden bij uitstek om er in brede zin aandacht aan te besteden in Woord & Dienst.

Harm Dane, van huis uit socioloog en werkzaam als studiesecretaris bij de Protestantse Kerk, zegt het hardop: er is sprake van een cultuurbreuk of een cultuurkloof. Jongvolwassenen en wat ouderen, babyboomers, leven ogenschijnlijk in exact dezelfde wereld, maar bekijken die totaal anders en staan er volstrekt anders in.
Vervreemd van elkaar lopen we rond in hetzelfde huis – een beeld overigens dat het uitgangspunt was voor de keuze van het beeld bij het betreffende artikel.

Wat Dane niet zegt, maar waarvan ik zelf niet loskom na lezing van zijn artikel, is dat de generatie babyboomers die ‘nieuwe mens’ min of meer zelf geschapen heeft. Als werkelijk – zoals Dane aangeeft – veranderingen in het onderwijs en in het politieke klimaat belangrijke factoren waren voor het ontstaan van anders kijkende mensen, zijn dat veranderingen die de babyboomers zelf hebben bewerkstelligd – al dan niet bewust.

Natuurlijk komen de schrijvers van het manifest ook zelf aan het woord. En hun visie mag als exemplarisch gelden voor de groep die het manifest onderschrijft. Ook op andere manieren komt naar voren hoe jongeren aankijken tegen kerk en geloof en waar ze mee bezig zijn. Inger van Nes schetst de generatiekloof in verhaalvorm, een jonge diaken geeft er impliciet blijk van dat het draait om jouw geloof en niet om het geloof, en een drietal promovendi van de PThU beschrijft op welke punten ze theologisch de diepte zoeken. Jos de Kock, de nieuwe directeur onderwijs van dezelfde universiteit, wordt gevraagd naar de predikantsopleiding van de toekomst.
Aanstormende predikanten raad ik aan zeker ook de column van Piet de Jong achterin te lezen. Zelf net met emeritaat, geeft hij adviezen die misschien niet eenvoudig, maar wel eens heel nuttig zouden kunnen zijn in de omgang met babyboomers.

Tot slot een punt van heel andere orde. Om W&D ook volgend jaar draaiende te houden, is het nodig de abonnementsprijzen voor 2013 iets aan te passen. Afhankelijk van uw abonnementstype vragen we één tot anderhalve euro extra op jaarbasis.

Andere nummers