Woord & Dienst maart 2014 / De doop

In de vroege kerk was de paaswake de belangrijkste dienst van het jaar. Vooral omdat er dan gedoopt werd. Zo begint het artikel over de doopgedachtenis in de paaswake van Jan van der Wolf. In de vroege kerk bereidden de catechumenen, de geloofsleerlingen, zich in de veertigdagentijd voor op hun doop in de paasnacht, om juist op dat moment hun oude leven achter zich te laten en op te staan tot een nieuw leven – met en in Christus. En dat gaat veel verder dan een ‘lidmaatschap van een vereniging’, schrijft prof. Bram van de Beek. De doop is één worden met Christus, wat ‘leven in een nieuwe werkelijkheid’ tot gevolg heeft. In een diepgaand stuk werkt hij dat uit en hij geeft er een mooi beeld bij: met de doop is het als met het ouderschap: je kunt het niet ‘een beetje’ zijn.

Dat de praktijk weerbarstig kan zijn, is duidelijk. Zeker wanneer mensen als kind werden gedoopt, is het maar de vraag in hoeverre ze zich daaraan iets gelegen laten liggen. Per slot van rekening waren het ánderen die hen inlijfden in Christus en mensen weten zich zeker heden ten dage in de eerste plaats verantwoordelijk voor de eigen, bewust gemaakte keuzes.

In deze W&D komen een paar mensen aan het woord die bewust kozen voor hun doop. “Ik heb er geen spijt van, maar ik vind geloven intussen wel lastiger”, geeft een van de tieners aan die halverwege de basisschool gedoopt werden. Een vrouw die heel bewust voor haar doop koos, realiseert zich nu dat veel mensen niet in de gaten hebben dat ze leven als een bagel: met een groot leeg gat dat ze niet vullen vanuit een Bron.

Naast de doop natuurlijk ook aandacht voor andere onderwerpen. Een theoloog-historicus besloot na een slapeloze nacht een bierbrouwerij op te zetten waar mensen aan het werk kunnen ‘voor wie een gewone baan niet vanzelfsprekend is. Onlangs werd hij uitgeroepen tot de meest sociale ondernemer van Amsterdam – een ware blikvanger dus. In de rubriek kinderwerk wordt uitgelegd hoe een activiteit als Palmpaasstokmaakmiddag vruchtbaar gemaakt kan worden voor geloofsoverdracht, en tegen het einde van dit nummer een aantal lezersreacties. Een artikel naar aanleiding van een eerdere verzuchting ‘Synode, zeg iets’, in de rubriek Wederhoor een tweetal reacties op het kritische Liedboek-artikel ons februarinummer.

Andere nummers