Woord & Dienst maart 2013 / Vergeving

Verlossing, verzoening? Nee, aanhakend bij de tijd van bezinning in de veertigdagen en het feest der bevrijding van Pasen focussen we in dit nummer op vergeving. Op het loskomen van de wrok jegens die ander die ons ten diepste kwetste, op het herstel van de relatie met die ander.

Een dure -christelijke plicht die indruist tegen alle menselijke neiging en gevoel? Vergeving is in ieder geval niet goedkoop, legt Arjan Markus uit in het eerste artikel. En als de dader geen spijt heeft, valt er niets te vergeven, stelt Nico van der Voet. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan het schenken van vergeving. Riet Bunck Spanjer schrijft over vergeving vanuit de contextuele therapie. Spanningen en wrijvingen in de familie, het vastlopen van die relaties, benadert zij vanuit de breedte van de familiegeschiedenis.

Zo vlak voor Pasen, het sleutelfeest van de kerk, kan aandacht voor betekenis en achtergronden ervan niet ontbreken. Henk Vreekamp, die vanuit verbondenheid met het jodendom eerder voorstelde om eind september met advent te beginnen, schreef een volgend essay over de versmelting van culturen: tussen Pesach en paasvuur. Natuurlijk gaat het in de rubriek ‘De Bijbel verstaan’ over de paastijd: kopje onder en opstaan. Moeilijk maar prachtig – en een weg die we móeten gaan. Daartoe zijn we geroepen. Een bijzondere serie opstandingsbeelden is in het midden van dit nummer opgenomen. Opmerkelijk divers, en uitnodigend tot paasmeditatie in de breedste zin van het woord.

Andere nummers