Woord & Dienst juni/juli 2013 / Levenslust

In het zicht van de tijd waarin veel van ons tijdelijk in ruststand mogen, een nummer over groeien en (op)bloeien. Over het genieten van het goede dat ons ten deel valt, van de zegeningen in het leven. Op verschillende manieren gaat het – zoals Marcel Barnard het stelt in zijn column over wijn – over ‘het proeven, voelen, ruiken, tasten en zien van het nieuwe leven en het koninkrijk dat ons is beloofd’. ‘Drink de wijn van de aarde en je proeft van de hemel, schrijft Piet Schelling. Hij neemt een paar bijbelse dronkenmansverhalen onder de loep en concludeert dat de Bijbel niet alleen weet van vloek, maar ook van zegen waar het gaat om drank.

Al te liederlijk wordt het niet. Genuanceerd wordt ook gewaarschuwd tegen een al te ongeremd botvieren van levenslust. ‘Het leven is geen slobberwijntje dat je achteloos naar binnen slaat’ schrijft Arjan Markus in de rubriek De Bijbel verstaan. Mediterend over de woorden van Prediker stelt hij: ‘zorgvuldig genieten in dankbaarheid, dat is de ware lofprijzing’. Bij groeien en bloeien hoort ook snoeien, duidt Teunard van der Linden dat met gebruik van een heel ander beeld: zonder snoei treedt verwildering in en zelfs vruchteloosheid. Ongebreidelde levenslust kan zelfs de ondergang bewerkstelligen.

Een EXTRA dik nummer deze maand, ons zomernummer. Wat meer ruimte dan anders dus, ruimte die we graag gebruikt hebben voor bijvoorbeeld een interview met Frederike de Jong die vertelt welke ‘reis’ ze maakte om tot een ander zicht op Bijbel en geloof te komen. Gnostische inzichten veranderden haar perspectief totaal. En wat moeten we ons voorstellen bij een hedendaags ‘christelijke studentenhuis’? De stichting Ruimzicht, dit jaar 145 jaar, beheert in verschillende steden zogeheten ‘convivia’. W&D bezocht er een, en geeft een indruk. De fotograaf bekende naderhand: “Ik moet concluderen dat ik kennelijk wat vooroordelen had; maar het bleken eigenlijk hele gewone, leuke mensen te zijn…”

Andere nummers