Woord & Dienst januari 2013 / Typisch protestants

Soberheid, gedegenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook eigenwijsheid, betweterigheid en een gebrek aan gevoel voor ritueel en mysterie. Het kwam allemaal naar voren toen W&D via de social media een peiling deed. De tijd van maatschappelijke discussies over dé identiteit van welke groepering dan ook lijkt alweer voorbij, het weerhield ons als redactie er niet van om eens in de spiegel te willen kijken.

Ietwat romantisch mijmert Teunard van der Linden over de ontwikkeling van het protestantisme in Nederland, uitgaande van de zichtbare en tastbare geschiedenis van zijn woonplaats Haarlem. Alida Groeneveld plaatst de lutherse identiteit in het grotere geheel van het protestantisme en pleit voor eigenheid in gemeenschappelijkheid; nuttig voor alle richtingen binnen de brede protestantse stoom. Uitstapjes maken we verder naar de protestantse identiteit in het levensbeschouwelijk onderwijs en het protestantisme in het buitenland: het wel en wee van protestantse kerken in Frankrijk, waar kerk en staat veel strikter gescheiden zijn dan in Nederland. Ons voorland?

Niet iedereen is even blij- en vrijmoedig protestants. Er zijn ook mensen klem komen te zitten in hun kerkelijke erfenis. Reintje Joke Stomphorst, predikant én ervaringsdeskundige, begeleidt ‘post-refo’s’ die zoeken naar geloofskader dat niet knelt. In een interview vertelt ze twee verhalen.

De bijdrage van Dirk Zwart in de rubriek Hartstochtelijk van ons decembernummer, waarin hij de selectie van de redactie van het nieuwe Liedboek een ‘mes in de rug’ van kerkmusici noemt – nog voor het verschenen is en nog voor de precieze inhoud bekend is – deed een hoop stof opwaaien. Verschillende mensen klommen in de pen, en het eerste verontwaardigde mailtje bereikte ons al op de verschijningsdatum. Tegen het einde van dit nummer een uitgebreid en gedegen artikel dat Zwarts kritiek mede met zijn eigen wapens bestrijdt. Een wat gematigder geluid klinkt in de rubriek Wederhoor.

Ten slotte reageert de P.S. op de breedte van de liedcultuur. We maken daarmee direct kennis met de columnist die deze rubriek het komend half jaar zal verzorgen: Rob van Essen, emeritus predikant en publicist uit Den Haag. Net als zijn voorganger niet de eerste de beste.

Andere nummers