Woord & Dienst januari 2012 / Goede voornemens

Veel van ons ‘doen eraan’: goede voornemens. Al is het maar in stilte, voor onszelf. Een nieuw begin maken, een verandering ten goede. Maar waarom koppelen we dat traditioneel aan een dag op de kalender?

Een grote Nederlandse bank vroeg zich dat vorige winter ook af, maar gaf niet echt antwoord. Men concludeerde wel dat er vaak gemakzucht in het spel is. Het is prettig om het in praktijk brengen van een voornemen nog even uit te kunnen stellen. Want er wordt een inspanning gevraagd, discipline, om iets te bewerkstelligen dat kennelijk niet vanzelf gaat. Duidelijk is dat je op de langere termijn baat hebt bij de concretisering ervan, maar eerst moeten de tanden even op elkaar. Minder snoepen bijvoorbeeld. Slanker, gezonder, beter voor het gebit, maar laat dat chocolaatje vandaag alvast maar eens liggen. Morgen… Na de feestdagen… En dan doorzetten. Uit het onderzoekje van dezelfde bank, eind 2010, blijkt dat bijna vier op de vijf Nederlanders zich iets voorneemt voor na de jaarwisseling. Jongeren voorop. Afvallen staat met stip bovenaan. Voor mannen volgt dan: meer sporten en bewegen, voor vrouwen: zich minder druk maken.

Op de achtergrond van een voornemen speelt steeds iets onbevredigends. Er is iets mis, er dreigt iets fout te gaan, of natuurlijk: het kan nóg beter. En dat blijkt in veel van de bijdragen in dit nummer. Ook de weerbarstigheid van de praktijk loopt als een rode draad door de artikelen. We willen misschien wel veranderen, maar kúnnen we dat ook zomaar? Kan het geloof daarbij van nut zijn, of de theorieën uit de organisatiekunde? Is het idee van ‘maakbaarheid’ inmiddels niet achterhaald? En wat als wij falen in ons nobele streven; hoe gaan we om met deze ‘schuld’? En ook als het wél lukt, hoe geven we daaraan een plaats in ons geloofsleven?

Naast bijdragen die voortkomen uit het thema, natuurlijk ook een aantal heel andere onderwerpen. In de nieuwe rubriek ‘Reizen’ een indruk van diaconaat op Sicilië. Désanne van Brederode kijkt terug op haar ervaringen rond ‘De preek van de leek’, het gedachtegoed van Drewermann, de Occupy-beweging en een beschouwing over het gebruik van geloofstaal door het CDA. Om maar iets te noemen.

Andere nummers