Woord & Dienst februari 2014 / Iemand moet het doen

Iemand moet het doen… En dat ben ik natuurlijk weer, kun je daar achteraan denken. Zo kan het gaan wanneer je verantwoordelijk bent, je je verantwoordelijk weet, en helemaal wanneer je je verantwoordelijk voelt voor alles wat er ‘nu eenmaal’ gebeuren moet en je je verantwoordelijkheid neemt. Zo beschreven krijgt verantwoordelijkheid direct iets tobberigs. Ongetwijfeld ook herkenbaar, maar daarop ligt de nadruk niet in deze W&D. Verantwoordelijkheid heeft ook een kant van: ervoor gáán en uit volle overtuiging doen wat gedaan moet worden; omdat het belangrijk is, omdat het leuk is, je er iets voor terugkrijgt. Als een zacht juk, een lichte last, die meer oplevert dan kost – voor de gemeenschap, voor de ander, voor jezelf.

Nynke Dijkstra-Algra gaat in op ieders verantwoordelijkheid als gelovige, toegespitst op de vraag: waarom zou ik iets doen voor de kerk. Maar plicht en roeping koppelt ze nadrukkelijk aan plezier. Het gaat niet om het ‘leuk’, maar je mag grenzen stellen. Wat gevraagd wordt van de mens als antwoord op Gods gaven, mag ons de vreugde daarover niet ontnemen. Jan van der Wolf steekt in aan de andere kant: hoe doe je op een effectieve maar integere manier een beroep op de ander om taken op zicht te nemen? Hij onderscheidt daarbij verschillende typen mensen, waarin hij de mussen en de zwaluwen uit Psalm 84 herkent.

Van de hand van prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte een artikel over verantwoordelijkheid in Bijbels perspectief. Aan ieder de vraag: mens, waar ben je? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk vrij te kunnen handelen, de angst en de schaamte voorbij, maar met inachtneming van in ieder geval drie relaties; die tot God, die tot de ander en die tot jezelf. Direct een stuk dat Doekle Terpstra, onze blikvanger en naar eigen zeggen ‘zo gereformeerd als de neten’, vermoedelijk kan waarderen. Die vraag uit Genesis dringt zich steeds weer aan hem op.
In een aantal interviews in dit nummer komt naar voren hoe verschillende mensen hun verantwoordelijkheid beleven. Van een iemand die na grote ruzie in het verleden terugkeert naar de oude kerkelijke gemeente tot een dame die samen met haar moeder strijdt tegen onrecht in India. Nog weer een andere kant van verantwoordelijkheid – namelijk die voor de aarde als schepping – komt naar voren in een artikel over duurzaam kerkbeheer waarvoor een online ‘toolkit’ ontwikkelt is.

Andere nummers