Woord & Dienst februari 2013 / Seksualiteit

‘Seksualiteit is een alles doordringend grondbeginsel in het menselijke bestaan’. Zo begint het eerste artikel in deze editie van Woord & Dienst. Het is een amper te temmen menselijke basisbehoefte, een paradijselijke gave, maar ook een bron van spanning, schaamte, jaloezie, wreedheid zelfs.

Binnen geloof en kerk is seksualiteit geen onomstreden onderwerp. Wat mag wel, wat mag niet? De meningen verschillen. Al denkend over en werkend aan dit nummer, kwam een aantal malen de vraag bij mij op hoe breed bepaalde opvattingen gedeeld worden. De kracht en het getal van de uitingen over de wenselijke seksuele moraal van degenen die ‘streng in de leer’ zijn, geven wellicht een vertekend beeld. Jammer genoeg bepalen deze vervolgens ook het imago van kerk en christenen in de maatschappij. Alsof elke christen onder alle omstandigheden tegen seks voor het huwelijk zou moeten zijn – zelfs als de huwelijksdatum al vaststaat. Alsof elke goede gelovige principieel tegen homoseksualiteit en anticonceptie zou moeten zijn. En alsof je je zou moeten schamen als je dat wat ruimer ziet. Of, erger nog, je zondig weten. Zoals zo vaak heeft zwart-wit grotere impact dan denken in een van de vele tinten grijs.
Op persoonlijke overtuigingen, ook waar het gaat om seksualiteit, is ongetwijfeld ieders visie op de Bijbel van invloed. Wanneer je de Bijbel ziet als Gods woord gefilterd door plaats- en tijdbepaalde menselijke ervaringen, dan kun je bijvoorbeeld een constatering dat de Bijbel zich uitspreekt tegen homoseksualiteit als gegeven accepteren, zonder dat als maatstaf voor je eigen geloof te hoeven nemen.

Laten we ook seksualiteit bezien vanuit het bredere perspectief van liefde en trouw dat het hart van het geloof vormt. Hoewel er ook dan voldoende overblijft om in het dagelijks leven uit te vinden of om gefrustreerd over te zijn, biedt dat in ieder geval gezonde ruimte aan de ons gegeven mogelijkheden om vooral te genieten van seks.

Wanneer seksualiteit in woorden aan de orde komt, moet dat ook in beeld kunnen. We menen in deze W&D de grenzen van wat plat, smakeloos of pornografisch is, niet overschreden te hebben.

Andere nummers