Woord & Dienst februari 2012 / Crisis

Als een besmettelijke ziekte lijkt het om zich heen te grijpen en als je niet op je tellen past, zie en hoor je niets anders meer: crisis. Achteruitgang en ellende is het wat de klok slaat. Waar moet dat heen, nu we amper geld meer kunnen lenen om onze schulden af te lossen? Of, erger nog, om de rente over onze schulden te betalen?

‘Hé meiden, wat zullen we doen? Weekendje Londen? Lekker shoppen, hotelletje erbij… Even een goedkoop vliegreisje boeken!’ Een radiocommercial deze winter van een ticketgrossier die z’n vliegtuigstoelen kwijtmoet. Ik zal direct toegeven dat mijn fantasie op hol slaat, bij het horen van een dergelijke reclameboodschap, maar de suggestie gaat ervan uit dat het de normaalste zaak van de wereld is om zo te leven. Impulsief en decadent: even het plafond van het consumptief krediet omhoog gooien, en we kunnen gaan. We hebben het ook écht even nodig, en we verdienen het. Want we hebben het al zo zwaar en we werken er hard voor…

Hoe groot kan het contrast zijn, in een tijd waarin blijkt dat niet alleen banken maar zelfs complete landen failliet kunnen gaan? In een tijd waarin mensen werkloos worden en het voor velen onmogelijk is een fatsoenlijke baan te vinden – ondanks de voorspelde ‘uitstroom van babyboomers’. Een lot dat nog eens verzwaard wordt door de toenemende maatschappelijke druk om vooral aan het werk te gaan omdat Nederland anders onbetaalbaar wordt.
En dat gaat dan nog voorbij aan de noodzaak, te werken voor de hypotheek die niet meer vanzelf verdwijnt door geldontwaarding en gestaag toenemende overwaarde.

Op heel verschillende manieren wordt een aantal van de bovengenoemde punten uitgewerkt in het themadeel van dit nummer van Woord & Dienst. Van econoom Bob Goudzwaard een analyse van de hedendaagse wereldproblematiek. Wat er in het kleine gebeurt, vertellen mensen die werkloos werden. Bankmanager Rijk Doeze Jager gaat in op individuele schuldenproblematiek en de rol die de kerk daarin kan spelen, professor Hans de Knijff verbaast zich over de geestelijke ‘leegstand’ tegenwoordig, en dominee Wim Dekker beschrijft wat hij tegenkwam, toen hij de relatie tussen God en de crisis van de kerken in West-Europa onderzocht. Historicus Johan Snel gaat in op de achtergronden van een heel andere crisis: de clash tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting die met enige regelmaat opduikt op het hedendaagse maatschappelijke strijdtoneel. Hiernaast de nodige andere onderwerpen. Aandacht voor recente boeken natuurlijk, maar ook voor de rechten van vluchtelingenkinderen, voor sociale media, voor reizen, en zelfs voor geur en smaak.

Andere nummers