Woord & Dienst augustus 2013 / Nieuwe spiritialiteit

Managers die in een zweethut hun oergevoelens uitschreeuwen onder begeleiding van een ‘Siberische sjamaan’, Henk en Ingrid die de tuin versieren met Boeddhabeelden van de Gamma, kerkverlaters die een eigen centrum voor bezinning en groei beginnen omdat het bestaande aanbod ‘niet goed voelt’. Zomaar wat voorbeelden van ‘nieuwe spiritualiteit’ die passeren in dit nummer van Woord & Dienst. We constateren dat ‘relishoppen’, het naar believen grazen uit diverse religieuze ruiven, een geaccepteerd verschijnsel is geworden in onze maatschappij en we vragen ons vooral af hoe we ons hiertoe moeten verhouden.

Erik Sengers relativeert de omvang van de groep die zich met alternatieve religieuze vormen bezighoudt, en Theo van de Kerkhof onderzoekt wat de verschillen zijn tussen nieuwe spirituelen en moderne christenen die toch ook ‘religieuze knutselaars’ zijn. Vrijzinnigen – zo etiketteert hij alle christenen die niet zuiver traditioneel zijn – dragen de erfenis van religie- en metafysicakritiek met zich mee, terwijl nieuwe spirituelen daar volstrekt onbevangen overheen stappen, stelt hij. Teunard van der Linden pleit voor een nieuwe ethiek, waarin de bevindingen van de moderniteit worden verwerkt. Dit nalaten vindt hij ‘de zondeval van de kerk’.

Dit nummer van W&D ziet er wat anders uit dan u gewend was, zowel uiterlijk als qua indeling. Het werd tijd voor een paar aanpassingen, meenden we als redactie. Op een paar gewoontes waren we uitgekeken, de vertrouwde kleuren verveelden ons; opgefrist het nieuwe seizoen in, al is het hier en daar nog even zoeken. Een en ander stond los van een paar nieuwe namen die u het komend half jaar zult tegenkomen. Bas van der Graaf zal de komende tijd de column verzorgen die de P.S. van weleer opvolgt, Joël Valk heeft het stokje overgenomen voor de filmrecensies.
Daarnaast alweer een afscheidsinterview. Trinette Verhoeven, lid van de redactie van W&D sinds 2009, is presidente van de lutherse synode geworden. Deze extra functie vraagt tijd en aandacht, en daarom bedankte ze voor W&D. Als lezer zult u haar overwegingen en observaties in eenvoudige taal moeten missen, als redactie verliezen wij iemand die het gesprek nog wel eens wilde doen kantelen met een origineel geluid.

Tijdens onze jaarlijkse bezinningsdag liepen we als redactie door Zandvoort. En wie schetste onze verbazing toen we in de hoofdstraat de Boeddha’s aantroffen die de cover van deze W&D sieren; de praktijk van nieuwe spiritualiteit.
Alles wat met Boeddha te maken heeft, is wereldwijd razend populair momenteel. In Duitsland schijnen Boeddhabeelden in toenemende mate tuinkabouters te verdringen, een trend die in het boeddhistische Thailand nauwlettend gevolgd wordt. Een boeddhistisch leider vindt dat niet-gelovigen best Boeddhabeelden in hun tuin mogen zetten, zolang ze die maar met respect behandelen. En geef hem eens ongelijk. Andermans religieuze voorwerpen en symbolen onachtzaam confisqueren is not done. Dat is geen beperking van de vrijheid van meningsuiting, dat is een kwestie van fatsoen, goede smaak, dan wel van naastenliefde. Het is ook een kanttekening bij ongebreideld religieus geknutsel.

Andere nummers