Woord & Dienst augustus 2012 / Uit en tot het hart

Mensen zijn heel verschillend. Ook waar het gaat om geloof, religiositeit, spiritualiteit. De een komt tot grootse hoogte in z’n binnenkamer, de ander ontmoet God in de natuur, in gesprek, in de boeken, in beeldende kunst, muziek of dans. We hebben verschillende ‘antennes’, zowel om te zenden als om te ontvangen.

Verschillende manieren om wat ons ten diepste beweegt te uiten, en om dat tot ons door te laten dringen: uit en tot het hart. Zelf zing ik graag, en ik realiseer me dat uiten en ontvangen daarin door elkaar loopt. In het laten samensmelten van klank, inhoud en activiteit kan ik uitdrukken wat op een andere manier niet gaat. Tegelijkertijd zijn de woorden, de wijs en het ritme niet van mezelf. Van een andere kant dringt zich iets op dat doordringt tot de binnenste laag; ik zing iets binnen.

Wil Doornenbal, psycholoog, schrijfster en veelgevraagd spreekster, legt in deze W&D iets uit over de menselijke verschillen – over verschillende ‘voorkeurstijlen’. Ze benadrukt daarbij dat je daarvan gebruik moet maken: irriteer je niet aan hem of haar die zo anders denkt en aanpakt, benut elkaars sterke kanten. De EO zette een handig hulpmiddel op internet, om zelf uit te vinden wat jouw religieuze stijl is. De ‘Spiritualiteitwijzer’. Teunard van der Linden legt de site langs de theologische meetlat.

Naast meer beschouwende artikelen, veel voorbeelden van uiten en beleven in dit blad. Van gebed en godsbeeld tot zingen en dansen voor de Heer. Bijzondere aandacht ook voor de politiek ditmaal – we gaan binnenkort naar de stembus tenslotte.

Andere nummers