Adverteren in Woord & Dienst

Adverteren in Woord & Dienst? Bekijk de mogelijkheden. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 2017 (prijswijzigingen voorbehouden).

 

Informatie
Uitgegeven door KokBoekencentrum( www.boekencentrumtijdschriften.nl)
Verschijningsfrequentie 11 x per jaar
Omvang 40 pagina’s
Oplage 3000 exemplaren
Bereik Ruim 10.000 lezers
Advertentieacquisitie N.A.W.plus Direct Marketing Diensten
Harm Jan Wieringa
Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD  Barneveld
Telefoon : 0342 – 424 404
Mobiel : 06 – 53540544
www.nawplus.nl
E-mail : info@nawplus.nl
Bladspiegel A4 (210 x 297 mm), staand
Zetspiegel 187 x 277 mm
Aan te leveren materiaal PDF-document naar info@nawplus.nl

 

Tarieven/mogelijkheden
1/1 pagina (187 x 271 mm) € 695,-
1/2 pagina staand (91 x 271 mm) € 450,-
1/2 pagina liggend (187 x 133 mm) € 450,-
1/4 pagina staand (91 x 133 mm) € 280,-
1/4 pagina liggend (187 x 64 mm) € 280,-
Bijsluiter / meehechter op aanvraag

 

Kortingen
4 x per jaar adverteren 10% korting
8 x per jaar adverteren 15% korting
11 x per jaar adverteren 25% korting

– formaat in alle nummers gelijk
– bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
– korting direct per factuur verrekend

>> Download de tariefkaart Woord & Dienst