Artikelen

Er is zoiets als nieuw elan!

Op 1 mei 2004 was ik bij vrienden in Birmingham en ik weet nog hoe ik die morgen wakker werd. Vroeger dan anders. Mijn eerste gedachte was: nu begint de PKN. En: hoe zou zondag 2 mei verlopen? Zou er hier of daar nog gevochten worden? Alles was mogelijk. Piet de Jong Als lid van

Continue Reading

Discipelschap – Open deur of gevaarlijke hype?

Vandaag de dag hoor je steeds meer over ‘discipelschap’, zo lijkt het. In de evangelische wereld is het al jaren een belangrijk thema, maar nu begint het op allerlei andere plekken rond te zingen, ook in de Protestantse Kerk. Vorig jaar verscheen er een boek van Sake Stoppels over en bij de IZB (missionaire organisatie

Continue Reading

Grenzen stellen is niet egoïstisch

‘Een christen is iemand die licht verspreidt door als een kaars op te branden’, hoorde ik eens iemand zeggen. Maar klopt dat? Zo’n uitspraak jaagt mensen richting burn-out. En als je opgebrand bent, verspreid je toch geen licht meer? Daar heeft niemand wat aan. Nico van der Voet Een christen is geroepen om licht te

Continue Reading

Heilig vuur in Latijns-Amerika

Bloeide in Latijns-Amerika van de jaren zestig tot de jaren tachtig de bevrijdingstheologie, inmiddels zet het charismatisch christendom er de toon. Lijkt dit vanuit Nederlands perspectief een grote overgang, Latino’s verbazen zich er niet over. Klaas Bom Hoe de verschuiving naar charismatisch christendom tot stand is gekomen, waarom die verandering plaatsvond en in hoeverre dat

Continue Reading

Geld: goede vriend of slechte meester?

Toen ik in een kerkdienst het bekende lied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ liet zingen, zei na afloop een bezoeker: “dat ‘Neem mijn zilver en mijn goud…’ krijg ik niet over mijn lippen. Als je naar onze levensstijl kijkt, zingen we als huichelaars.” Piet Schelling Na bovenstaand voorval voel ik steeds aarzeling als ik

Continue Reading