Artikelen

Laten zien waar je voor staat in het vluchtelingenwerk

Interview in Woord & Dienst 64-9, september 2015 – themanummer: Israël, een open zenuw Geesje Werkman: ‘Elke vreemdeling die voor onze deur staat, kan God zelf zijn’   Ze begint bij mensen in nood en eindigt met lobbyen in Den Haag. Als verantwoordelijke voor het beleid van de Protestantse Kerk inzake vluchtelingen moet je weten

Continue Reading

Dominee gevangen in verenigingsstructuur

Artikel in Woord & Dienst 64-8, augustus 2015 – De kerk van de toekomst De toekomst van de predikant in de Protestantse Kerk staat en valt met de verouderde verenigingsstructuur van de kerk. De inzet van alle betrokkenen is vereist voor een geleidelijk proces om dominee en gemeente onafhankelijker te maken van elkaar. Harm Dane

Continue Reading

Reis door de nacht

  Artikel in Woord & Dienst 64-6/7, juni/juli 2015 – De reis van je leven Handelingen 27 is het schriftgedeelte waarop het spel in het midden van het zomernummer van Woord & Dienst juni/juli 2015 is gebaseerd. Het is het voorlaatste hoofdstuk van het boek Handelingen. Aarnoud van der Deijl Paulus is op reis naar

Continue Reading

Levenskunst en het wonder

Artikel in Woord & Dienst 64/5, mei 2015 – Heelwording Vaak blijft het wonder uit; de praktijk van alledag, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Volgens geestelijk verzorger Dick Stap hoeft dit niet tot geloofscrises te leiden, zolang we de terreinen van wetenschap en religie goed uit elkaar houden. Dick Stap Op zondag Oculi in de Veertigdagentijd

Continue Reading

Hassan, zijn zonen en religieus geweld

Artikel in Woord & Dienst 64/4, april 2015 – Islam We komen er niet over uitgedacht en uitgeschreven: geweld en religie. Maar vooral: geweld en islam. Hoe gewelddadig is de islam? Of is de islam helemaal niet gewelddadig en zijn het juist de mensen die niet begrijpen wat de islam wil – de islamisten –

Continue Reading

Avondmaal tussen vrees en vertrouwen

Artikel in Woord & Dienst 64/3, maart 2015 – De Maaltijd Samen eten is veelzijdig. Het kan betekenen: gezellig bij elkaar kruipen en er een heerlijk relaxte avond van maken. Maar ook: tot in je tenen gespannen zijn omdat je zo dicht bij elkaar bent en je de situatie nog moet aftasten om je veilig

Continue Reading

Het samengestelde gezin – Weefsel van vertrouwen

Artikel in Woord & Dienst 64/2, februari 2015 – Relaties Een samengesteld gezin vormen is volgens de statistieken een weinig kansrijke onderneming: na vijf jaar is een derde ervan nog bij elkaar. Wat kan de gemeenschap van de kerk geven aan en ontvangen van haar leden die in een samengesteld gezin leven? Annette Melzer &

Continue Reading

Thomas Merton – Contemplatie én engagement

Artikel in Woord & Dienst 64/1, januari 2015 – De Participatiesamenleving Thomas Merton was misschien wel de bekendste monnik en meest gelezen spirituele schrijver van de twintigste eeuw. Hij is geboren op 31 januari 1915. Zijn honderdste geboortedag zal ook in Nederland niet ongemerkt voorbijgaan. Zo zullen er enkele boeken van hem en over hem

Continue Reading

Kunst – We kunnen niet zonder

Ik heb wel iets met kunst. Misschien komt dat omdat ik ben opgegroeid met een bekend schilderij van Van Gogh, het Caféterras bij nacht. Een reproductie ervan hing bij ons de woonkamer. Als kind keek ik er vaak naar. Jan van der Wolf Vond ik het mooi? Als kind stel je je die vraag niet.

Continue Reading
Foto: Jan van der Wolf

Oordeel, vergeving en verzoening

Een oordeel uitspreken is recht doen; kwaad benoemen is de waarheid aan het licht brengen. Vergeving of zelfs verzoening gaat veel verder. Over drie grote woorden, die als een steen op je maag kunnen liggen, aan de hand van de verbeelding van Miroslav Volf. Nynke Dijkstra-Algra Het Oordeel – word ik geoordeeld? Angstbeelden uit de

Continue Reading