Artikelen

Landelijke Diaconale Dag 2018

10 november 10.00 – 16.00 Op deze dag komen meer dan duizend diakenen, zwo-leden en predikanten uit het hele land bij elkaar om nieuwe inspiratie op te doen voor het diaconale werk. Er is veel ruimte voor ontmoeting, het uitwisselen van goede ideeën en keuze uit meer dan vijftien workshops over bijvoorbeeld zorg, armoede en

Continue Reading

Kerk & Zorgdag 2018

‘Eenzaamheid: de kerk uit?!’ is het thema van de Kerk & Zorgdag die op 28 september a.s. wordt gehouden. De dag staat opnieuw in het teken van eenzaamheid. Hoe kom je eenzame mensen op het spoor? Welke rol kan de politiek spelen? En wat doen lokale kerken? Datum: vrijdag 28 september, 09.45 – 15.30 uur

Continue Reading

6 oktober: Vacaredag 2018 – Jouw spirituele levensweg

Over richting zoeken in je leven en geluk vinden. Als je tijd neemt om je te bezinnen of te mediteren geeft dat rust, is de ervaring van velen. Maar het verandert je ook. Het maakt je meer open. Voor jezelf en alles wat in je leeft. Voor anderen; je kunt bijvoorbeeld beter zien waar een

Continue Reading

Geloven in beweging

Inspiratiefestival op Terschelling voor ambtsdragers, vrijwilligers en kerkenraden. Geestelijk uitwaaien met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, vieringen, trainingen, theater en meditatie. Dit inspiratieweekend is ook een ideale gelegenheid voor mensen die graag een ander geluid willen laten horen of met anderen nieuwe projecten opzetten. Het wordt georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de

Continue Reading

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Dementie is ontwrichtend. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging. Deze drie cursusdagen voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers geven praktische en reflectieve tools om die uitdaging in vreugde en vertrouwen aan te gaan. Ma. 8 oktober, 19 november en 10 december, 9.30–16.30 uur / Verpleeghuis De Wijngaard, Bosch

Continue Reading

Zingeving in de ouderdom

We worden steeds ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk lastiger geworden. Wat betekenen die extra levensjaren? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden? Deze vragen komen aan

Continue Reading

Eerste landelijke Dorpskerkendag

Dorpskerken vervullen onder meer door hun diaconale activiteiten een maatschappelijke functie. Om die te behouden is op initiatief van de PKN de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen, open naar andere kerkgenootschappen en naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland. De

Continue Reading

Walk of Peace in Amsterdam

Zeventig jaar geleden, op 23 augustus 1948, werd in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. Om dat te vieren hebben de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland een ‘Walk of Peace’ georganiseerd. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan

Continue Reading

Pinksteren in Arusha

  Download hier het gratis artikel van het meinummer 2018 van Woord & Dienst: ‘Pinksteren in Arusha’ door Nynke Dijkstra-Algra.

Continue Reading

Eiland achter wind en water

Download hier het gratis artikel van het februarinummer 2018 van Woord & Dienst: ‘Een eiland achter wind en water’ door Stephan de Jong.

Continue Reading