Artikelen

Geloven in beweging

Inspiratiefestival op Terschelling voor ambtsdragers, vrijwilligers en kerkenraden. Geestelijk uitwaaien met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, vieringen, trainingen, theater en meditatie. Dit inspiratieweekend is ook een ideale gelegenheid voor mensen die graag een ander geluid willen laten horen of met anderen nieuwe projecten opzetten. Het wordt georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de

Continue Reading

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Dementie is ontwrichtend. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging. Deze drie cursusdagen voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers geven praktische en reflectieve tools om die uitdaging in vreugde en vertrouwen aan te gaan. Ma. 8 oktober, 19 november en 10 december, 9.30–16.30 uur / Verpleeghuis De Wijngaard, Bosch

Continue Reading

Zingeving in de ouderdom

We worden steeds ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk lastiger geworden. Wat betekenen die extra levensjaren? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden? Deze vragen komen aan

Continue Reading

Eerste landelijke Dorpskerkendag

Dorpskerken vervullen onder meer door hun diaconale activiteiten een maatschappelijke functie. Om die te behouden is op initiatief van de PKN de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen, open naar andere kerkgenootschappen en naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland. De

Continue Reading

Walk of Peace in Amsterdam

Zeventig jaar geleden, op 23 augustus 1948, werd in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. Om dat te vieren hebben de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland een ‘Walk of Peace’ georganiseerd. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan

Continue Reading

‘Nu laat ons gaan’

Voor wie van kerkmuziek houdt of zich wil verdiepen in de betekenis van liturgie is er de Werkweek voor liturgie en kerkmuziek van de Protestantse Kerk. Dit jaar staat de Werkweek in het teken van de ‘zending’. De zending aan het eind van de dienst vormt een belangrijke schakel tussen de viering en de wereld.

Continue Reading

Pinksteren in Arusha

  Download hier het gratis artikel van het meinummer 2018 van Woord & Dienst: ‘Pinksteren in Arusha’ door Nynke Dijkstra-Algra.

Continue Reading

Eiland achter wind en water

Download hier het gratis artikel van het februarinummer 2018 van Woord & Dienst: ‘Een eiland achter wind en water’ door Stephan de Jong.

Continue Reading

Night of light in de Domkerk

Download hier het gratis artikel van het januarinummer 2018 van Woord & Dienst: Night of light in de Domkerk.

Continue Reading

Een blad dat over kerkmuren heenkijkt

Download hier het gratis artikel van het decembernummer 2017 van Woord & Dienst: ‘Een blad dat over kerkmuren heenkijkt’, over Kerk in Den Haag.

Continue Reading