Begijnenhofgesprekken

Lezingen over levensbeschouwelijke vragen op het snijvlak van cultuur, religie en samenleving. Janneke Stegeman spreekt over ‘Alles moet anders!’ Andere sprekers zijn Piet Winkelaar (20/1/2019), Leon Teubner (17/2) en Ad de Keijzer (17/3).

Zo. 16 december, 10.30–12.30 uur / De Herberg, Nuenenseweg 1, Eindhoven / Toegang gratis, bijdrage van € 5,- voor de kosten is welkom: / www.begijnenhofgesprekken.nl