Symposium ‘De Bijbel in Nederland’

Hoe bekend zijn Bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis krijgen die verhalen vandaag de dag? Over deze vragen gaat dit symposium, georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel De Bijbel in Nederland. In de bundel geven 16 deskundigen hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd.

Initiatiefnemers van zowel de bundel als het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland. Op dit symposium voor voorgangers, ambtsdragers, kerkelijk werkers, theologen, taakdragers binnen de kerk maar uiteraard ook voor andere geïnteresseerden zijn er lezingen van: Klaas Spronk (hoogleraar Oude Testament, PThU), Eline van Vreeswijk (HGJB) en filosofe/schrijfster Désanne van Brederode. In de twee workshoprondes kan gekozen worden tussen onderwerpen als bibliodrama, bijbelvertaling en lezen met joodse ogen. Workshopleiders zijn werkzaam bij onder andere Kerk in Actie, JOP en NBG. Dagvoorzitter van het symposium: Elsbeth Gruteke.

Za. 1 december, 9.45 (inloop) – 16.15 uur / Landelijk Dienstencentrum PKN, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht / € 25,- (incl. essaybundel en lunch) / m.runia@protestantsekerk.nl / www.bijbelgenootschap.nl/essaybundel-de-bijbel-in-nederland