Dementie: een pastorale en theologische uitdaging

Dementie is ontwrichtend. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging. Deze drie cursusdagen voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers geven praktische en reflectieve tools om die uitdaging in vreugde en vertrouwen aan te gaan.

Ma. 8 oktober, 19 november en 10 december, 9.30–16.30 uur / Verpleeghuis De Wijngaard, Bosch en Duin / € 695,00 / Meer informatie en aanmelding: www.pepredikanten.nl/dementie