Eerste landelijke Dorpskerkendag

Dorpskerken vervullen onder meer door hun diaconale activiteiten een maatschappelijke functie. Om die te behouden is op initiatief van de PKN de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen, open naar andere kerkgenootschappen en naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

De eerste Dorpskerkendag is een netwerkdag voor kerkenraadsleden, predikanten, kerkelijk werkers en iedereen die hart heeft voor het dorp, de kerk en de verbinding daartussen. De dag eindigt met de boekpresentatie van Sporen van God in het dorp van Jacobine Gelderloos.

Ma. 24 september, 10.00–15.30 uur / Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn / Vooraf aanmelden: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/dorpskerken/dorpskerkendag / Informatie: n.van.hierden@protestantsekerk.nl of (06) 31780723 (Nadine van Hierden)