Walk of Peace in Amsterdam

Zeventig jaar geleden, op 23 augustus 1948, werd in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. Om dat te vieren hebben de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland een ‘Walk of Peace’ georganiseerd.

Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede met aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden, maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. Er wordt halt gehouden bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant’ Egidio, de Armeense Kerk en Goodwillcentrum Leger des Heils / Drugspastoraat. De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam.

Aansluitend aan de wandeling is er een feestelijke internationale (Engelstalige) viering.

Do. 23 augustus, vanaf 12.30 uur / Hoftuin, Nieuwe Herengracht 18a, 1018 DP Amsterdam / aanmelden: raadvankerkenamsterdam@gmail.com / Na aanmelding worden de gegevens toegestuurd voor aanmelding voor de viering (Nieuwe Kerk, 16.00 uur) / Inlichtingen: raadvankerkenamsterdam@gmail.com (Henk Meulink) of Willemien.Boot@protestantsamsterdam.nl (Willemien Boot)