Auteur: marianne

Begijnenhofgesprekken

Lezingen over levensbeschouwelijke vragen op het snijvlak van cultuur, religie en samenleving. Janneke Stegeman spreekt over ‘Alles moet anders!’ Andere sprekers zijn Piet Winkelaar (20/1/2019), Leon Teubner (17/2) en Ad de Keijzer (17/3). Zo. 16 december, 10.30–12.30 uur / De Herberg, Nuenenseweg 1, Eindhoven / Toegang gratis, bijdrage van € 5,- voor de kosten is

Continue Reading

‘Zo spreekt de Heer’ – Ongegeneerd over God spreken

Opening Barth-jaar 2018–2019 Op 10 december 2018 is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth overleed. Vijftig jaar lang had hij de theologische wereld verbaasd, geboeid, geërgerd, begeesterd – en gedomineerd. Met zijn Tambach-rede van 1919 luidde hij theologisch de twintigste eeuw in, met het laatste deel van zijn Kirchliche Dogmatik bracht hij nog eenmaal

Continue Reading

Lezing ‘Care as essential human condition’

Twintigste Henri Nouwen Lezing van de stichting Henri Nouwen in samenwerking met Reliëf en Ark Nederland. Spreker is Stephan Posner, eerstverantwoordelijke van L’Arche International. Hierbij zijn 152 gemeenschappen in 37 landen aangesloten waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking in gelijkwaardigheid samenleven, werken en vieren. Posner verzet zich tegen de toenemende economische, financiële en maatschappelijke degradatie

Continue Reading

Symposium ‘De Bijbel in Nederland’

Hoe bekend zijn Bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis krijgen die verhalen vandaag de dag? Over deze vragen gaat dit symposium, georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel De Bijbel in Nederland. In de bundel geven 16 deskundigen hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. Initiatiefnemers van zowel de bundel

Continue Reading

Meet & greet voor gemeenten en kerkelijk werkers

Het Team Mobiliteit van het Protestants Dienstencentrum merkt dat gemeenten en kerkelijk werkers elkaar niet altijd kunnen vinden. Op deze ontmoetingsmiddag wil het team ‘zoekende’ kerkelijk werkers en gemeenten op informele wijze met elkaar in contact brengen. Vr. 30 november, 13.00–16.00 uur / Landelijk Dienstencentrum PKN, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht / mobiliteitspool@protestantsekerk.nl  

Continue Reading

Heil en Missie

Missionair pionieren is in. Initiatieven schieten overal uit de grond en worden steeds meer door het kerkelijk establishment gestimuleerd. Maar wat is ‘missionair’ nu eigenlijk? En vooral: waarom zou je missionair zijn? Sake Stoppels, docent gemeenteopbouw aan de Vrije Universiteit (VU), constateert dat de vraag naar het heil opvallend weinig ter sprake komt in missionaire

Continue Reading

Masterclass revisie Nieuwe Bijbelvertaling

Deelnemers aan de masterclass ‘De Nieuwe Bijbelvertaling in revisie’ van het Nederlands Bijbelgenootschap krijgen inzicht in de revisie en gelegenheid voor inspraak. Voor predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers in de regio Zeeland, Brabant en Vlaanderen. Ma. 26 november, 10.00–15.30 uur / Vredeskerk, ds. W.H. van der Vegtplein 2, Goes / Deelname gratis / Voor 20/11

Continue Reading

Van Letter tot Leven

Vierhonderd jaar geleden werd de Statenbijbel voor het eerst uitgebracht. Gewone mensen kregen de beschikking over een Bijbel. Deze ‘letter’ komt tot op de dag van vandaag tot ‘leven’ in geloof en cultuur. Daardoor geïnspireerd organiseert het Platform Kerk & Kunst in samenwerking met de Wilhelminakerk in Dordrecht een expositie rond het thema ‘Van Letter

Continue Reading

Unieke uitvoering van de Gezongen Metten van Lebuinus

Op zondag 18 november 2018 wordt een uniek concert gegeven waarbij Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen de Metten van Lebuinus uitvoeren. Deze unieke uitvoering vindt plaats in de prachtige Lebuinuskerk en past geheel in de viering van Deventer 1250 jaar. De missie van Lebuinus in Deventer en omgeving om er het geloof te verkondigen duurde maar vijf jaar. Toch

Continue Reading

‘Tijd om te gaan?! Handelingswijsheid voor de professional rondom (on)gewenst levenseinde’

Op zaterdag 17 november 2018 organiseren de CMF en de CVPPP (in samenwerking met de KICG) dit congres. In een samenleving waarin autonomie en maakbaarheid centraal zijn komen te staan, ontstaat er een druk op onze visie op leven en dood. Wat is de rol van christelijke zorgprofessionals (artsen, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers) bij het

Continue Reading